Aktuellt

From 1/10 2020 kommer praktiken inte längre att behandla barnpatienter (t.o.m. 23 års ålder).

Listning hos annan tandläkare är möjlig på 1177.se

 

Meddelande ang. Corona Viruset

Mottagningen håller öppet som vanligt.

Vi har möjlighet att ta emot akutpatienter som drabbats av stängda kliniker.

Vi följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, viktigt är att ni som har feber, hosta eller allmänna sjukdomssymptom INTE besöker mottagningen.

Med vänlig hälsning från oss, var rädda om er!

PERSONALEN

Om Alfa tandvårdskliniken

Vi är ett tandläkarpar (Lena och Hans) som efter mångårig erfarenhet från tandvård både i Sverige och från flera länder i Europa, övertog  praktiken efter tandläkare Thommie Berqkvist   2004.

Sedan dess har praktiken utvecklats en hel del!

Vi är idag tre tandläkare, fyra tandsköterskor samt en tandhygienist. Under denna tid har vi försökt sätta vår prägel på praktiken genom en ständig förbättring av såväl lokaler som utrustning och inte minst utbildning. Detta har gjort att vi utan att rodna kan konstatera att vi är den praktik i trakten som har den bredaste kompetensen inom tandvård! Detta gäller såväl vår erfarenhet, som det arbete vi har genomfört för att få en så jämn och  hög kvalitet i vårt dagliga arbete som möjligt ( kvalitetssäkring ).

Vår framgång bygger dock inte enbart på detta, utan  vi upplever att våra patienter uppskattar oss för vårt engagemang och framförallt vår "ärlighet".

När man har med människor att göra - I ett så känsligt område som munnen - Gäller det att respektera varje patients önskemål och förutsättningar, samt att också acceptera de gånger en behandling inte leder till det resultat som patient

(eller tandläkare..) hade förväntat sig.

Våra mest positiva patienter - Som har rekommenderat andra patienter att komma till oss - Är oftast de som har upplevt att vi tagit deras synpunkter på allvar, lyssnat på deras önskemål och därefter löst uppkomna problem på ett tillredsställande sätt.

Detta tillmötesgående har lett till ett ständigt ökande antal nöjda patienter som återkommer år efter år.

Vårt mål är inte att vi ska bli så mycket större, utan att vi kan behålla den "familjära" känslan i praktiken, men där ändå alla patienter ska känna att de inte enbart blir vänligt bemötta, utan att de blir bemötta av tandläkare med lång erfarenhet, som fortfarande har en glädje i sitt arbete och håller sig ajour med den senaste utvecklingen!

 

Tandläkare Lena Kager

Tandläkare Hans Nordgren

Hitta hit

Östergatan 29, 281 32 Hässleholm

 

Svårt att hitta hit? Vi hjälper dig!

Använd kartan här nedan eller ta hjälp av våKONTAKTSIDA

ovan.

Alfa Tandvårdskliniken

Östergatan 29
Hässleholm 281 32
Tel: 0451 - 100 50
Email: abcare@telia.com

Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4